banner

Hợp tác đào tạo cho nhiều đơn vị lớn trong nước

 04-19-2017       

Rất nhiều đơn vị tập đoàn lớn trong nước đã tin tưởng FSB với các khung chương trình đào tạo riêng

Là đơn vị thành viên của Đại học FPT, Viện Quản trị Kinh doanh FSB đã tổ chức đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh, cả hệ trong nước (do Đại học FPT cấp bằng) và hệ liên kết quốc tế (với Đại học Greenwwich của Anh). Đồng thời, Viện Quản trị Kinh doanh FSB vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm của mình trong việc đào tạo các chương trình sau đại học và tư vấn đào tạo cho doanh nghiệp. Viện đã đào tạo được hàng ngàn cử nhân, thạc sỹ quản trị kinh doanh cùng hàng chục ngàn nhà quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam. Tất cả các tổng công ty, tập đoàn, ngân hàng lớn tại Việt Nam và gần 200 doanh nghiệp lớn nhỏ… hàng năm đều cử cán bộ theo học các khóa đào tạo của FSB hoặc mời FSB tổ chức đào tạo tại chỗ cho doanh nghiệp.