banner

Tập đoàn Tư vấn đào tạo Khu vực Đông Nam Á (EAC)

 04-19-2017       

Tăng cường hợp tác với các công ty, tập đoàn nước ngoài nhằm tăng cơ hội giao lưu và kinh doanh quốc tế cho học viên FSB.

Học viện Phát triển Quản lý Singapore (MDIS)Singapore
Trường Quản trị Kinh doanh SmartteamSingapore

 Bên cạnh hợp tác với các trường đại học, các viện đào tạo, FSB cũng tăng cường hợp tác với các công ty, tập đoàn nước ngoài như: Tập đoàn Microsoft, Tập đoàn Hitachi của Nhật Bản, Tập đoàn IBM, Công ty Freescale, Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG, Hiệp hội Bất động sản Singapore… Hoạt động hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp thế giới nhằm tăng cơ hội giao lưu và kinh doanh quốc tế cho học viên FSB.