Đào tạo giám đốc chức năng

3

Làm giám đốc tài chính là làm gì ?

Trong tình hình kinh tế nhiều biến động như hiện nay các doanh nghiệp ngày càng cần những giám đốc tài chính chuyên nghiệp vậy câu hỏi đặt ra làm giám đốc tài chính là làm gì mà các doanh nghiệp luôn săn đón     Như đã biết m ...Đọc thêm
cfo

Thực trạng giám đốc tài chính ở Việt Nam

Giám đốc tài chính – CFO là người nắm bắt tình hình tài chính của doanh nghiệp, sớm đưa ra những hoạch định chiến lược để duy trì và phát triển doanh nghiệp     Nhiệm vụ của CFO là đưa ra các quyết định đầu tư, quyết đ ...Đọc thêm
RickLindner

Học giám đốc tài chính ở đâu tốt nhất ?

Giám đốc tài chính là người quản lý tài chính của doanh nghiệp, một doanh nghiệp có ổn định về tài chính mới tồn tại và phát triển được, người làm giám đốc tài chính có thể là một chuyên viên kế toán tài chính, kế toán trưởn ...Đọc thêm

Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp – CHRO

  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Giám đốc nhân sự, Trưởng/Phó phòng nhân sự Lãnh đạo doanh nghiệp muốn nâng cao kỹ năng quản lý nhân sự. Chuyên viên nhân sự Những người mong muốn trở thành Giám đốc nhân sự tương lai LÝ DO LỰA CHỌN KHÓA H ...Đọc thêm

Giám đốc tài chính chuyên nghiệp – CFO

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Giám đốc tài chính (CFO) của các doanh nghiệp mong muốn trở thành Giám đốc tài chính chuyên nghiệp (Pro CFO). Kế toán trưởng, Trưởng/Phó phòng kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán-tài chính, chuyên viên phân ...Đọc thêm