Sự kiện

icon

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA MINIMBA NGÀY 26/04

Mini MBA đã góp phần giúp nhiều doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong cơn bão suy thoái kinh tế.         * Với doanh nhân: Mini MBA = kiến thức quản trị hiện đại + cơ hội giao lưu hợp tác * Với doanh nghiệp: M ...Đọc thêm
22da28514f8e405fee3cdbe69c5e353c-logo

Khai Giảng Khóa Quản Trị Tài Chính FMF

SỰ THAY ĐỔI VƯỢT TRỘI ĐỂ NẮM BẮT CƠ HỘI THÀNH CÔNG! FSB mang đến cho các Nhà quản lý phi tài chính những kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu, các kỹ năng và công cụ thực tiễn trong việc đọc và hiểu các báo cáo tài chính, qu ...Đọc thêm