banner

Tin tức

Tin của cộng đồng học viên FSB Tin của viện FSB Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp 
Kết thúc hành trình CEO – Quản trị điều hành cao cấp kỷ nguyên 4.0

“Điều còn lại sau khoá học chính là tình bạn, mối quan hệ kết nối mọi người lại với nhau để hiểu thêm những góc khuất của những người làm CEO” Chia sẻ của anh Nam Nguyễn – founder công