Khóa học Quản trị tài chính Doanh nghiệp dành cho CEO

Khóa học Quản trị tài chính Doanh nghiệp dành cho CEO Với mỗi quyết định về tài chính doanh nghiệp là cả một bước ngoặt lớn của chính doanh nghiệp...

Quản trị doanh nghiệp cùng với MiniMBA 2019

Quản trị doanh nghiệp và học tập thực tiễn với MiniMBA Chương Trình MiniMBA là chương trình rút gọn và chắt lọc những nội dung tinh túy của MBA. Phù...

Cơ hội tham quan trụ sở Boeing, Microsoft, Amazon khi tham gia ‘Nhà lãnh đạo toàn cầu 2018’

Cơ hội tham quan trụ sở Boeing, Microsoft, Amazon khi tham gia 'Nhà lãnh đạo toàn cầu 2018' Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Đại học FPT) phối hợp...

FPT mang kiến thức quản trị kiểu Mỹ đến cho lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam

FPT mang kiến thức quản trị kiểu Mỹ đến cho lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam Trong công bố mới nhất về chương trình Nhà lãnh đạo toàn cầu (Global...

Tuyển sinh khóa học Nhà lãnh đạo toàn cầu năm 2018

Tuyển sinh khóa học Nhà lãnh đạo toàn cầu năm 2018 Ngày 15/10/2018, Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Đại học FPT) phối hợp cùng City University of Seattle...

FSB mang kiến thức quản trị kiểu Mỹ cho doanh nghiệp Việt Nam

FSB mang kiến thức quản trị kiểu Mỹ cho doanh nghiệp Việt Nam Chương trình Nhà lãnh đạo toàn cầu dự kiến tuyển sinh đến ngày 31/10 và sẽ khai...