banner

[CEO FPT Retail] "Xây dựng quản lý hệ thống chuỗi của hàng Bán Lẻ"

 07-17-2017       Video

HCM_Hội thảo quản trị tháng 7
“Xây dựng quản lý hệ thống chuỗi cửa hàng Bán Lẻ” với “Người đàn bà thép”
Diễn giả: Nguyễn Bạch Điệp – TGĐ FPT Retail