banner

[FSB] Hoạt động sôi nổi sau giờ học nghiêm túc của lớp SKYPEC chương trình MiniMBA

 07-17-2017       Video

Sau những giờ học nghiêm túc, thảo luận sôi nổi, đó là những tiếng cười, sự thoải mái của các anh chị lớp SKYPEC “MiniMBA – Tinh hoa quản trị thực hành”