*

FSB mang kiến thức quản trị kiểu Mỹ cho doanh nghiệp Việt Nam

  03/12/2018

Chương trình Nhà lãnh đạo toàn cầu dự kiến tuyển sinh đến ngày 31/10 và sẽ khai giảng đầu tháng 11/2018. Chương trình được thiết kế gồm hai giai đoạn, học tại Việt Nam với hai học phần Tư duy thời đại của nhà lãnh đạo và Vai trò của nhà lãnh đạo toàn cầu và học tập thực tế tại Hoa Kỳ.

GLP được thiết kế dành cho các lãnh đạo trung – cao cấp của các công ty, tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, hiệp hội có hoạt động kinh doanh, kết nối tại Mỹ.

Nội dung chương trình tập trung vào hệ thống kiến thức điều hành quản trị, trên cơ sở bám sát tình hình kinh doanh trên thế giới và tại Mỹ. Đặc biệt, GLP là chương trình đào tạo quản trị ngắn hạn duy nhất hiện nay kết hợp giữa học tập và khảo sát thực tế tại Mỹ.

Ngoài việc cung cấp các kiến thức cập nhật về lãnh đạo và điều hành doanh nghiệp trên thế giới và thực tế tại Mỹ, học viên còn có cơ hội thăm quan trụ sở những công ty quy mô toàn cầu như Boeing, Microsoft, Amazon để thấy được cách thức tổ chức vận hành của nền kinh tế hàng đầu thế giới, khảo sát thị trường Mỹ và qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp Mỹ. Đây cũng là dịp để các lãnh đạo trải nghiệm thực tế đất nước, con người, bản sắc văn hóa của nền kinh tế số một thế giới.