Doanh nhân Hoàng Nam Tiến

Doanh nhân Hoàng Nam Tiến

– Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phần mềm FPT (FSOFT)

– Nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phân phối FPT.

– Kỹ sư Công nghệ thông tin – Đại học Bách khoa Hà Nội.

– Giảng Viên các chuyên đề Quản trị Chiến lược, Nghệ thuật lãnh đạo, Chiến tranh nhân dân, Truyền lửa … của Viện Quản trị & Công nghệ Với phong cách giảng dạy hấp dẫn, thu hút và tự nhiên, ông Hoàng Nam Tiến được đánh giá là một trong top 3 giảng viên 2016 được học viên mong muốn được học nhất.

Doanh nhân Hoàng Nam Tiến, nguyên Thành viên HĐQT Công ty CP FPT (2003-2012), nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phân phối FPT (2003). Hiện tại, doanh nhân Hoàng Nam tiến là Chủ tịch HĐQT Công ty FPT Software (từ năm 2011).

CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phần mềm FPT (FSOFT) 1/1/2012
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
năm 1993: Đại học Bách khoa Hà Nội – Kỹ sư Công nghệ thông tin
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ năm 2011 : Chủ tịch Công ty Phần mềm FPT
Từ năm 2003 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phân phối FPT
Từ năm 2003 đến ngày 14 tháng 04 năm 2012 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần FPT
Đến năm 2002 : Phó Giám đốc Chi nhánh FPT Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Kinh doanh FPT Hà Nội
Đến năm 1996 : Trưởng phòng Kinh doanh FPT Hà Nội
Đến năm 1995 : Phó Giám đốc Trung tâm Phân phối Máy tính FCD, Công ty FPT
Đến năm 1993 : Gia nhập Công ty FPT

Đăng ký để nhận ưu đãi từ FSB