GS. Phan Văn Trường

GS. Phan Văn Trường

Giáo sư Phan Văn Trường là cựu học sinh Trường Jean – Jacques Rousseau (nay là THPT Lê Quý Đôn TP.HCM). Sau khi tốt nghiệp, ông qua Pháp học và theo đuổi lĩnh vực cầu đường. Ông đã và đang là lãnh đạo cấp cao của nhiều tập đoàn lớn.

Ông được tổng thống Pháp trao tặng Huy chương Hiệp sĩ Đài ghi công (1990), Huân chương Hiệp sĩ Bắc đẩu Bội tinh (2007)… Với nhiều đóng góp cho giáo dục VN, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục (2010).

Ông là cố vấn chiến lược/Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Chuyên gia cao cấp trong đàm phán quốc tế

Trình độ học vấn

– Năm 1967: Cử nhân Trường Quốc gia Cầu Đường của Pháp (École Nationale des Ponts et Chaussées)

– Năm 1970: Kỹ sư Đại học Paris Sorbonne 1, Pháp

– Năm 1973: Tiến sĩ Kinh tế Đô thị và Quy Hoạch Vùng, Đại học Paris Sorbonne 1, Pháp

Kinh nghiệm chuyên môn

– Năm 2012 – nay: Giảng viên, cố vấn cấp cao, thành viên hội đồng cố vấn chiến lược Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT.

– Năm 2014: Chủ nhiệm Chương trình đào tạo Kỹ năng Quản trị và Lãnh Đạo của Viện John von Neumann trực thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

– Năm 2010 – nay: Giáo sư cao học Kinh tế đô thị & Quy hoạch vùng tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; và là Cố vấn Hội đồng quản trị Công ty Xây dựng Hòa Bình

– Năm 2006 – 2008: Chủ tịch Wah-Seong Việt Nam

– Năm 1998 – 2004: Chủ tịch Lyonnaise VietNam-BOT Company

– Năm 1997 – 1998: Chủ Tịch Suez- Đông Nam Á

– Năm 1992 – 1997: Phó Chủ tịch Alsthom Transports

– Năm 1985 – 1992: Phó Chủ tịch Alsthom Power

– Năm 1973 – 1985: Giảng Viên Quy Hoạch Vùng/Kinh tế Đô thị tại Đại học Paris Sorbonne 1, Pháp

Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo

Đăng ký để nhận ưu đãi từ FSB