TS.Hoàng Trung Dũng

TS.Hoàng Trung Dũng

– Giảng viên Viện QTKD FSB,Chuyên gia tư vấn,Giảng viên cao cấp,diễn giả độc lập,Tổng Giám đốc Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman

– Tiến sỹ Luật Kinh tế  Đại học Tổng hợp Poitiers – Pháp (2009).

– Nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tasco.

– Chuyên gia tư vấn, giảng viên cao cấp, diễn giả độc lập cho nhiều đơn vị/tổ chức trong và ngoài nước.

– Giảng viên cao cấp của Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT với các chuyên đề như Quản trị chiến lược, Văn hóa doanh nghiệp, Quản trị nhân sự,…

– Được đánh giá cao ở phương pháp truyền đạt thu hút, với nhiều ví dụ thực tiễn trong chính các doanh nghiệp tại Việt Nam và thế giới.

Đăng ký để nhận ưu đãi từ FSB