Khai giảng SMM tại Hà Nội | Chương trình MiniMBA - Viện Quản Trị Kinh Doanh FSB

Khai giảng SMM tại Hà Nội

26239266_1963473547227296_6310958269577801458_n

Chương trình nhằm cung cấp cho các nhà quản lý cấp trung hiện tại và tiềm năng những kiến thức vững chắc nhất về năng lực tư duy, năng lực quản trị thông qua các bài học gắn liền thực tiễn, rèn luyện những kỹ năng “VƯỢT SÓNG”, thoát khỏi vòng luẩn quẩn để trở thành NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP, đưa đội ngũ của mình lên vị trÍ DẪN ĐẦU.

 

Điểm khác biệt lớn nhất trong chương trình là cung cấp các bộ công cụ giúp nhà quản lý cấp trung nâng cao: năng lực tư duy, năng lực quản trị và hiệu quả quản trị.

Bộ công cụ nâng cao Năng lực tư duy
- Công cụ tự phân tích kỹ năng lãnh đạo của bản thân;

- Công cụ nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp: The Balanced Scorecard;

- Công cụ cân nhắc thiệt hơn để ra quyết định: Plus, Minus, Interesting.

Bộ công cụ nâng cao Năng lực quản trị
- Công cụ phân tích và theo dõi công việc: To-do-list;

- Công cụ phân quyền, ủy quyền: DelegationLog;

- Công cụ xác định ưu tiên trong công việc: Pareto Analysis;

- Công cụ dự đoán hiệu quả làm việc của nhân viên: Inbox/In-tray assessment;

- Công cụ ra quyết định thông qua việc cân nhắc các nhân tố khác nhau: Grid Analysis;

- Kỹ thuật ra quyết định nhóm: Steplader technique.

Bộ công cụ nâng cao Hiệu quả quản trị

- Công cụ huấn luyện, kèm cặp để nâng cao hiệu quả công việc: The GROW Model;

- Công cụ đánh giá nhân viên: 360 Degree Feedback.

26239266_1963473547227296_6310958269577801458_n

Khai giảng SMM Nâng cao năng lực quản lý cấp trung ngày 12/7/2018

Hotline: 0904 92 2211 (Ms Hoa)

Viện QTKD FSB Nhà C, Tòa nhà Việt Úc, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nhận thông tin tư vấn chương trình và đăng ký học tại đây: http://minimba.fsb.edu.vn/quan-ly-cap-trung-SMM/

Untitled-4