Chương trình đào tạo CEO GLOBAL

Tên khóa học Khai giảng Hà Nội Khai giảng Hồ Chí Minh Học phí Brochure Đăng ký
CEO 4.0 – Quản Trị Điều Hành Cao Cấp (UBND TP Hà Nội Hỗ Trợ 65% Học Phí)

23/11/2019

Đang cập nhật

23.315.000 VNĐ

Brochure Đăng ký
GLP – Nhà Lãnh Đạo Toàn Cầu/ GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM (Học tại Mỹ)

01/06/2020

01/06/2020

158.000.000 VNĐ

Brochure Đăng ký
GLP – Nhà Lãnh Đạo Toàn Cầu/ GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM (Học tại Singapore)

01/06/2020

01/06/2020

30.000.000 VNĐ

Brochure Đăng ký
CEO – Nhà lãnh đạo kỷ nguyên 4.0

05/08/2019

08/2019

Đang cập nhật

Brochure Đăng ký

Chương trình đào tạo dành cho Giám đốc

Tên khóa học Khai giảng Hà Nội Khai giảng Hồ Chí Minh Học phí Brochure Đăng ký
CEO 4.0 – Quản Trị Điều Hành Cao Cấp (UBND TP Hà Nội Hỗ Trợ 65% Học Phí)

23/11/2019

Đang cập nhật

23.315.000 VNĐ

Brochure Đăng ký
GLP – Nhà Lãnh Đạo Toàn Cầu/ GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM (Học tại Mỹ)

01/06/2020

01/06/2020

158.000.000 VNĐ

Brochure Đăng ký
GLP – Nhà Lãnh Đạo Toàn Cầu/ GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM (Học tại Singapore)

01/06/2020

01/06/2020

30.000.000 VNĐ

Brochure Đăng ký
MiniMBA – TINH HOA QUẢN TRỊ THỰC HÀNH CỦA CEO

07/03/2020

07/03/2020

24.800.000 VNĐ

Brochure Đăng ký
CEO – Nhà lãnh đạo kỷ nguyên 4.0

05/08/2019

08/2019

Đang cập nhật

Brochure Đăng ký
MBM 4.0 – Lựa chọn chương trình, tích lũy tín chỉ, Nhận bằng thạc sĩ

29/02/2020

29/02/2020

17 VNĐ

Brochure Đăng ký
MiniMBA NETWORK – KẾT NỐI

23/06/2019

28/07/2019

25.000.000 VNĐ

Brochure Đăng ký
CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

29/06/2019

06/2019

14.000.000 VNĐ

Brochure Đăng ký
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

01/04/2020

01/04/2020

18.000.000 VNĐ

Brochure Đăng ký
CPO – GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Brochure Đăng ký
GPLD – GIẢI PHÓNG LÃNH ĐẠO

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Brochure Đăng ký

Chương trình đào tạo dành cho Quản lý - Lãnh đạo

Tên khóa học Khai giảng Hà Nội Khai giảng Hồ Chí Minh Học phí Brochure Đăng ký
MBM 4.0 – Lựa chọn chương trình, tích lũy tín chỉ, Nhận bằng thạc sĩ

29/02/2020

29/02/2020

17 VNĐ

Brochure Đăng ký
SMM – NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

16/04/2020

16/04/2020

6.800.000 VNĐ

Brochure Đăng ký
FMF – QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

12/03/2020

12/03/2020

5.000.000 VNĐ

Brochure Đăng ký
BSC – KPI: CÔNG CỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI VÀ HIỆU QUẢ

20/04/2019

Đang cập nhật

3.600.000 VNĐ

Brochure Đăng ký
TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Brochure Đăng ký
KẾ TOÁN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Brochure Đăng ký
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Brochure Đăng ký
TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Brochure Đăng ký

Chương trình đào tạo nhân sự - nhân lực

Tên khóa học Khai giảng Hà Nội Khai giảng Hồ Chí Minh Học phí Brochure Đăng ký
MBM 4.0 – Lựa chọn chương trình, tích lũy tín chỉ, Nhận bằng thạc sĩ

29/02/2020

29/02/2020

17 VNĐ

Brochure Đăng ký
KỸ NĂNG BÁN HÀNG & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Đang cập nhật

28/03/2020

3.500.000 VNĐ

Brochure Đăng ký
CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Đang cập nhật

Đang cập nhật

14.000.000 VNĐ

Brochure Đăng ký
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHIẾN LƯỢC

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Brochure Đăng ký
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Brochure Đăng ký
PHR – ĐÀO TẠO NHÂN SỰ THEO CHUẨN QUỐC TẾ

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Brochure Đăng ký

Chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng

Tên khóa học Khai giảng Hà Nội Khai giảng Hồ Chí Minh Học phí Brochure Đăng ký
KỸ NĂNG BÁN HÀNG & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Đang cập nhật

28/03/2020

3.500.000 VNĐ

Brochure Đăng ký

Chương trình đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp

Tên khóa học Khai giảng Hà Nội Khai giảng Hồ Chí Minh Học phí Brochure Đăng ký
KỸ NĂNG BÁN HÀNG & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Đang cập nhật

28/03/2020

3.500.000 VNĐ

Brochure Đăng ký

Đăng ký để nhận ưu đãi từ FSB