banner

Doanh nhân Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty FPT Software

 07-07-2017       

Doanh nhân Hoàng Nam Tiến, nguyên Thành viên HĐQT Công ty CP FPT (2003-2012), nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phân phối FPT (2003). Hiện tại, doanh nhân Hoàng Nam tiến là Chủ tịch HĐQT Công ty FPT Software (từ năm 2011).

CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí         Tổ chức    Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT         Công ty TNHH Phần mềm FPT (FSOFT)     1/1/2012
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • năm 1993: Đại học Bách khoa Hà Nội – Kỹ sư Công nghệ thông tin
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Từ năm 2011 : Chủ tịch Công ty Phần mềm FPT
  • Từ năm 2003 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phân phối FPT
  • Từ năm 2003 đến ngày 14 tháng 04 năm 2012 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần FPT
  • Đến năm 2002 : Phó Giám đốc Chi nhánh FPT Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Kinh doanh FPT Hà Nội
  • Đến năm 1996 : Trưởng phòng Kinh doanh FPT Hà Nội
  • Đến năm 1995 : Phó Giám đốc Trung tâm Phân phối Máy tính FCD, Công ty FPT
  • Đến năm 1993 : Gia nhập Công ty FPT