banner

Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam - Nguyên CEO Tập đoàn FPT

 07-07-2017       

Ông Nguyễn Thành Nam sinh năm 1961, là cựu học sinh khối chuyên Toán, trường THPT chuyên ĐHQG Hà Nội, thi đại học đạt 31,5 (3 điểm 10 và 1,5 điểm thưởng). Ông tốt nghiêp khoa Toán và bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán tại Đại học Lomonosov (Liên Xô cũ).
Là thành viên sáng lập ra FPT cùng 12 người khác, Ông Nguyễn Thành Nam đã gắn bó với FPT trong hơn ¼ thế kỷ và đảm trách nhiều vị trí quan trọng tại FPT: Giám đốc Trung tâm Giải pháp phần mềm của FPT (1995-1999); Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu phần mềm FPT (2000 – 2004); Thành viên HĐQT FPT kiêm TGĐ Công ty FPT Software (2005-2011). Từ ngày 13/4/2009 đến 23/2/2011, ông Nam đảm nhiệm cương vị TGĐ FPT. Sau khi từ nhiệm vị trí CEO FPT, ông đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT Đại học FPT, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế FPT. Được coi là “thủ lĩnh sáng tạo”, ông Nguyễn Thành Nam luôn là người đi đầu trong mọi hoạt động ở FPT. Với sự nghiệp toàn cầu hóa, ông chính là “tướng ra trận”, dẫn dắt cả 3 làn sóng toàn cầu hóa của FPT từ năm 1998, 2006 và gần đây. Với vô cùng nhiều trải nghiệm, ông là một “từ điển sống” về quản trị doanh nghiệp cũng như phát triển thị trường ở nước ngoài..

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • năm 1988: Đại học Tổng hợp Lomonosov – Tiến sỹ Toán
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Từ ngày 17 tháng 03 năm 2011 đến ngày 20 tháng 04 năm 2012 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT
  • Từ năm 2005 đến ngày 14 tháng 04 năm 2012 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần FPT
  • Từ năm 2005 đến tháng 02 năm 2011 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phần mềm FPT
  • Từ năm 2000 đến năm 2004 : Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu Phần mềm Công ty FPT
  • Từ năm 1995 đến năm 1999 : Giám đốc Trung tâm Giải pháp Phần mềm Công ty FPT
  • Từ năm 1988 đến năm 1994 : Giám đốc dự án