MiniMBA Góc Nhìn Từ Học Viên | Chương trình MiniMBA - Viện Quản Trị Kinh Doanh FSB

MiniMBA Góc Nhìn Từ Học Viên

tuyen dung(1)

Những đánh giá về chất lượng đào tạo, chương trình từ học viên là các CEO, giám đốc, nhà lãnh đạo đã học tại FSB.