banner

Tầm nhìn – Triết lý – Sứ mệnh

Logo-FSB new_E

Tầm nhìn

Trở thành trường quản trị kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam, có năng lực cạnh tranh với các trường cùng lĩnh vực trong khu vực và thế giới.

Triết lý

Chúng tôi tin tưởng vào triết lý về sự kết hợp giữa “Âm” (truyền thống) và “Dương” (Hiện đại) trong quản trị kinh doanh và đang phát triển triết lý này để áp dụng như một yếu tố tạo nên sự khác biệt tại FSB.

Sứ mệnh

Đào tạo nên thế hệ Doanh nhân kỷ nguyên số, vượt trội và sáng tạo, góp phần thay đổi hình ảnh nền kinh tế Việt Nam trên trường Quốc tế.

Tot nghiep