banner

Thành tựu

Đại học FPT là trường đại học Việt Nam đầu tiên chính thức được công nhận xếp hạng quốc tế 3 Sao (***) theo chuẩn QS Stars vào ngày 16/11/2013 – một trong các chuẩn xếp hạng hàng đầu dành cho các trường đại học trên toàn thế giới. QS Stars đã đánh giá các trường theo 7 tiêu chí, trong đó, Đại học FPT đã đạt chuẩn 5 sao ở 2 tiêu chí: Giảng dạy và trách nhiệm xã hội.

Qstar Logo-01

This institute is rated 3 Stars based on 7 categories.

EMPLOYABILITY
TEACHING
FACILITIES
INTERNATIONALIZATION
SOCIAL RESPONSIBILITY
SPECIALIST CRITERIA
INCLUSIVENESS

 

 

 ♦ Là trường được kế thừa 20 năm kinh nghiệm đào tạo kinh deduoanh, năm 2009, Viện Quản trị Kinh doanh FSB đã lọt vào danh sách TOP 3 trường kinh doanh tốt nhất Việt Nam và TOP 1.000 trường kinh doanh trên thế giới theo đánh giá của Eduniversal. Tháng 10/2015, FSB được bình chọn là TOP 2 trường kinh doanh hàng đầu Việt Nam.

 

logo AAPBS♦  Hướng tới việc nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu cho doanh nhân Việt, Viện Quản trị Kinh doanh FSB luôn nỗ lực xây dựng quan hệ và học hỏi những tri thức hiện đại trên thế giới. Năm 2010, FSB đã tham gia Hiệp hội các trường kinh doanh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (AAPBS). Hiệp hội hiện có 147 thành viên chính thức, trong đó, FSB là đại diện duy nhất của Việt Nam.